Pražská energetika, a. s.

Pražská energetika, a. s.

Kdy?

Úterý 14.9.2021

9:00 – 15:00 hodin (celodenní program pro skupinu)

Kde?

Pražská nergetika, a. s.
Teplárenská 680
100 00
Praha 10

Registrace

Mgr. Lenka Dvořáková
lenka.dvorakova@pre.cz
606768629

Registrace on-line

Registrace do: 30.8.2021

Kdo a kolik osob?

15 a starší
Max. velikost jedné skupiny: 25 + pedagogický doprovod
Skupina maximálně 25 studentů technického oboru s pedagogickým doprovodem.

Poznámky

Vzhledem k tomu, že je program celodenní, 1. část se bude konat na Polygonu PRE, Teplárenská 680, Praha 10, druhá část v Muzeu PRE, Jankovcova 960/40, Praha 7. Z Polygonu do Muzea PRE zajistíme autobus, který studenty + ped. doprovod převeze na druhé pracoviště.

Pražská energetika, a. s., (dále jen PRE) a její dceřiné společnosti tvoří moderní integrovaný energetický koncern, k jehož hlavním činnostem patří prodej a obchodování v oblasti elektřiny a plynu, distribuce elektřiny, výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a poskytování energetických služeb. Historie PRE sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. V současné době je Skupina PRE se svými více než 800 tisíci odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem vysoce kvalitní distribuční sítě.

PRE dlouhodobě a velice efektivně spolupracuje s institucemi sekundárního i terciálního vzdělávání v oborech. Spolupráce probíhá především formou poskytování krátkodobé nebo dlouhodobé odborné praxe studentům a žákům těchto škol, pravidelnou účastí odborníků Skupiny PRE na diskusních fórech či setkávání studentů se zástupci firem a v neposlední řadě i při různých školských projektech a dnech otevřených dveří škol. Tato spolupráce umožnila v minulosti mnoha studentům a žákům odborných škol vstoupit na trh práce právě díky předcházející kvalitní odborné praxi ve Skupině PRE nebo předchozím kontaktům s odborníky PRE při konzultacích a práci na zajímavých studentských projektech nebo závěrečných odborných pracích.

V rámci letošního projektu Echt Praxe Vám nabízíme možnost prohlédnout si prostory výukového a výcvikového střediska Polygon PRE a následně zrekonstruovaného Muzea PRE.
Pro skupinu maximálně 25 studentů ze středních odborných elektrotechnických škol nebo i jiného technického zaměření jsme pro Vás připravili zajímavý odborný program. Seznámíte se s historií PRE, jejími nosnými činnostmi a zajímavými profesemi, na Polygonu si mimo jiné zkusíte manipulovat bezpečnou cestou na zařízeních, která jsou aktuálně umístěna v distribuční síti na území hl. m. Prahy. V Muzeu PRE se dozvíte mnoho zajímavého z historie a budete si moci zblízka prohlédnout unikátní exponáty, které jsou v profesi elektrikáře opravdu již raritou. Máme pro Vás připraveny informační letáky, publikace a společně shlédneme v novém projekčním sále filmy, které Vám PRE představí tak, jak běžel čas – od počátku až po současnost.

Přesun z Polygonu do Muzea PRE zajistíme pro celou skupinu studentů a její pedagogický doprovod objednaným autobusem a zároveň Vám v průběhu dne nabídneme malé občerstvení.

Pokud Vás krátké představení naší společnosti a připravovaného programu pro studenty zaujalo, přijměte naše pozvání strávit jeden zajímavý den v PRE! Předchozí domluva je nutná.Zobrazit seznam firem