Pražská energetika, a. s.

Pražská energetika, a. s.

Kdy?

Úterý 18.06.2024

9.00 – 15.00 hod.

Kde?

Pražská energetika, a. s.
Cvičné a výukové pracoviště Skupiny PRE – Polygon
108 00
Praha 10

Registrace

Monika Beránková
monika.berankova@pre.cz
+420 734 172 151

Registrace do: 31.05.2024

Kdo a kolik osob?

Střední školy (studenti 3. ročníků střední odborné technické školy – optimálně elektrotechnické zaměření)
Max. velikost jedné skupiny: 25 + pedagogický doprovod

Pražská energetika, a. s., (PRE) a její dceřiné společnosti tvoří moderní integrovaný energetický koncern, k jehož hlavním činnostem patří prodej a obchodování v oblasti elektřiny a plynu, distribuce elektřiny, výroba elektrické energie z obnovitelných zdrojů a poskytování energetických služeb.
Historie zajišťování dodávek elektřiny a rozvoje elektrizační soustavy na území hlavního města sahá až do roku 1897, kdy byly založeny Elektrické podniky královského hlavního města Prahy. V současné době je Skupina PRE se svými více než 830 tis. odběrnými místy třetím největším dodavatelem elektřiny v České republice a provozovatelem vysoce kvalitní a spolehlivé distribuční sítě na území hlavního města Prahy. V rámci své činnosti podporuje využívání moderních technologických řešení a poskytuje poradenství v oblasti zavádění inovativních technologií a dosahování energetických úspor.
Skupinu PRE tvoří mateřská společnost Pražská energetika, a. s., a jejích 14 dceřiných společností zaměřených na projekční a stavební činnost, výrobu elektřiny z obnovitelných zdrojů, poskytování poradenství a služeb v energetických řešení a na specializované prodejní činnosti a aktivity. Skupina PRE věnuje velké úsilí péči o své zaměstnance, kterých působí ve všech společnostech Skupiny PRE, více než 1700. Tento zkušený a erudovaný pracovní kolektiv je dobrým předpokladem pro další rozvoj Skupiny PRE.

V rámci letošního projektu Echt Praxe Vám nabízíme možnost prohlédnout si prostory cvičného a výukového pracoviště Skupiny PRE a následně navštívit Muzeum PRE.

Program:
9.00 příjezd studentů s doprovodem na Polygon
9.15 – 12.30
• Úvod – představení Skupiny PRE
• Prezentace – popis společností Skupiny PRE a nejzajímavějších profesí elektro
• Praktické ukázky manipulace v distribuční síti PREdi, vysoké napětí
• Ukázka technologie otevřené kobky (stará technologie)
• Ukázka technologie kompaktní rozvaděč (nová technologie)
• Prezentace chytré distribuční trafostanice

V průběhu dopoledne bude připraveno malé pohoštění.

12.30 odjezd autobusem do Muzea PRE
12.45 – 15.00
• Úvod – přednáška o historii Muzea PRE
• Prohlídka exponátů s výkladem
• Ukázka vstupní jámy J 17 KT
• Promítání – výstavba TR VVN/VN

Zaujal Vás připravený program Skupiny PRE? Přijměte naše pozvání strávit zajímavý den v PRE. Předchozí registrace je nezbytná.Zobrazit seznam firem